Складова база в УПИ ХI - 537, Производствена и складова дейност, кв. 2 по плана на ЮИПЗ  Пловдив


„Преустройство, ремонт и реконструкция на сграда в УПИ III - 1472,1473,1500, кв. 47 - нов; кв. 40 - стар по плана на ЦГЧ - гр. Пловдив - ул. "Феликс Каниц" № 4


страници: < 12

Дъждовна канализация и Вертикална планировка на територията на Международен панаир Пловдив