ЖК Олимпия Резидънс с магазини, гаражи, игрална зала и подземни гаражи кв Дичо Петров, Пловдив


"Жилищен комплекс "Олимпия 1" с гаражи и подземен паркинг в VI- 540.382,  жилищно и обществено застрояване, кв. 39 по плана на район Тракия, гр. Пловдив"


"Ново средноетажно жилищно застрояване с височина Н=12.00м.В УПИ XXI-1925,жилищно застрояване,кв.2 по плана на квартал »Хр.Ботев-север»гр.Пловдив


Пожарогасителна система за цех РМ2на „Монди” ЕАД, гр.Стамболийски


pages: 12>

"Жилищен комплекс Олимпия" с магазини и гаражи УПИ IV- 540.252, обществено обслужване и жилищно застрояване, кв. 4 по плана на район Тракия, гр. Пловдив”;


"Жилищен комплекс "ОЛИМПИЯ СИТИ" с магазини и паркинг в УПИ IV- 540.216,  комплексно застрояване и обществени мероприятия, кв.43-нов/кв.3-стар, жил.група 7,8, по плана на ЖР Тракия, гр. Пловдив" , бул. „Шипка” №15 /ПИ с идентификатор 56784.540.216 по КК на гр.Пловдив/


"Ново пет етажно жилищно застрояване”  в УПИ XII-7,жилищно застрояване,кв.108по плана на кварталХр.Ботев-юг, гр.Пловдив ул.Петрова нива99


Дъждовна канализация и Вертикална планировка на територията на Международен панаир Пловдив